Web Tasarım sıkça sorulan sorular

Ekleyen: admin Ekleme Tarihi: . Eklenen Kategori(ler)Blog

 • 1.    İlgili ilanların yayımlanmamasının kanuni yaptırımı var mıdır?
 • 13.01.2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu?nun (TTK) 1524?üncü maddesinde; ilgili
 • kararların iptal edilmesinin sebebini oluşturacağı, Kanuna aykırılığın tüm sonuçlarının doğmasına
 • yol açacağı ve kusuru bulunan yöneticiler ile yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna neden
 • olacağı, cezai hükümlerin saklı olduğu düzenlenmiştir.
 • 2. İnternet sitelerinin bilgi toplumu hizmetlerine özgülenmiş alanında erişime
 • sunulacak olan içerikler nelerdir?
 • İnternet sitelerinin bilgi toplumu hizmetlerine özgülenmiş alanında erişime sunulacak olan
 • içerikler Yönetmeliğin 6?ncı maddesinde sayılmıştır.
 • 3. İnternet sitesine ilişkin yükümlülükleri kendimiz de yerine getirebilir miyiz? Bu
 • hizmeti MKK?dan almak zorunda mıyız?
 • Yönetmeliğin 5?inci maddesi uyarınca Şirketler, internet sitesine ilişkin yükümlülüklerini
 • doğrudan kendileri yerine getirebilecekleri gibi Bakanlıktan faaliyet izni almış Merkezi Veri Tabanı
 • Hizmet Sağlayıcılarından (MTHS) destek hizmeti almak suretiyle de yerine getirebileceklerdir.
 • MTHS?lerden hizmet almak zorunlu olmayıp şirketlerin tercihine bırakılmıştır.
 • 4. Payları kayden izlenen şirketler için özel bir durum söz konusu mudur?
 • Yönetmeliğin 7?nci maddesi ile Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca payları kayden izlenen
 • şirketlerin MTHS hizmeti almak istemeleri halinde, söz konusu hizmeti Kuruluşumuzdan alacakları
 • düzenlenmiştir.
 • 5. Denetime tabi şirketler için zorunluluk ne zaman başlamaktadır?
 • Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi uyarınca Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce
 • kurulmuş şirketlerin, 01.07.2013 tarihinden itibaren üç ay içinde internet sitesi açmaları ve bu
 • sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için
 • özgülemeleri gerekmektedir.2
 • 6. Şirketlerin MKK?dan MTHS hizmeti almaları için gerekli prosedür nedir?
 • Şirketlerin Kuruluşumuzdan MTHS hizmeti alabilmeleri için genel mektup ekinde yer alan
 • başvuru formunun noter onaylı olarak Kuruluşumuza iletilmesi gerekmektedir. Söz konusu form
 • esas itibariyle hizmet alım isteğini ve e-ŞİRKET Portalına şirket adına kimin içerik yükleyebileceği
 • bilgisini ihtiva edecektir. Başvuru formunun Kuruluşumuza iletilmesi ile birlikte e-ŞİRKET Portalı?nda
 • ilgili şirkete özgü sayfa erişime açılacak, şirketler adına içerik yükleyeceği bildirilen kişi/kişilere
 • yetkileri Kuruluşumuzca verilecektir.
 • 7. Şirket yetkililerinin sisteme girmek için elektronik imza almaları gerekmekte midir?
 • Evet, elektronik imza diğer bir işlem şartıdır.
 • 8. Başvuru formunda içerik yükleyecek kişiye ait hangi bilgilerin yer alması
 • gerekmektedir?
 • Formun ilgili bölümünde içerik yükleyecek kişinin sadece TC Kimlik Numarası ile ad ve soyad
 • bilgisinin yer alması yeterli olacaktır.
 • 9. Başvuru formunda kaç kişi bildirilmelidir?
 • Başvuru aşamasında sadece bir kişi bildirilecek olup, bu kişi sistem üzerinden başka kişilere de
 • yetki verebilecektir.
 • 10. e-ŞİRKET platformunda yetkilendireceğimiz kişi personelimiz olmak zorunda mı?
 • Hayır. Şirketiniz personeli olmayan her hangi bir kişiyi de yetkilendirebilirsiniz.
 • 11. Aynı kişiyi farklı şirketlerimiz için yetkili atayabilir miyiz?
 • Evet atayabilirsiniz.
 • 12. Başvuru formlarını iletmenin bir süresi var mıdır?
 • Şirketlerimiz için zorunluluğun 01.10.2013 tarihinde başlayacağı gözetildiğinde söz konusu
 • hizmetin Kuruluşumuzdan alınmasının tercih edilmesi halinde Kuruluşumuzca yapılması gereken
 • tanımlamaların zamanında yapılabilmesi için başvuru formlarının en geç 22.07.2013 tarihine kadar
 • Kuruluşumuza iletilmesi olası gecikmeleri önleyecektir. Diğer yandan şirket temsilcilerinin sisteme
 • girişleri güvenli elektronik imza ile gerçekleştirilebileceğinden bu kişilerin güvenli elektronik
 • imzalarını 01.10.2013 tarihinden önce temin etmeleri gerekmektedir.3
 • 13. Konuya ilişkin bir eğitim verilecek midir? Eğitim tarihleri belli midir?
 • Şirketlerin e-ŞİRKET işlemleri hakkındaki eğitim ihtiyacı, ?e-öğrenme? (elektronik ortamda
 • uzaktan erişim) yöntemiyle sağlanacaktır. Söz konusu eğitime ücretsiz olarak e-ŞİRKET ana
 • sayfasında yer alan eğitim ve kılavuzlar sayfasından erişilebilecektir. Eğitimlerin başlama tarihi
 • ayrıca duyurulacaktır.
 • 14. Hizmet bedeli ne kadardır?
 • Yönetmelik uyarınca Bakanlık gerekli gördüğü hallerde, MTHS?ler tarafından şirketlere verilen
 • hizmetler karşılığında talep edilecek ücretleri veya bunların üst sınırlarını belirlemeye yetkili kılınmış
 • olup Kuruluşumuzdan MTHS hizmeti alacak şirketler tarafından ödenecek bedel ilgili mercilerin
 • onayını takiben ayrıca duyurulacaktır.
 • web-tasarım

Etiketler:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Geri Bildirim gönder...

Web site tasarım Çalışmalarımız

web tasarımı Bize Ulaşın

 • Ataköy Şirinevler Mah.
  Adnan Kahveci Bulvarı Demirçi İş Merkezi
  No: 222 Kat 3
  Telefon : 0850 441 08 34

  Faks : 0850 441 08 34
 • Web İletişim.
  info@berrawebtasarim.com
 • Sosyal Medyada Biz.

Sosyal Medyada Biz

Google+